empty
home   /   disclaimer

Disclaimer


Stoker Vogelaar sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stoker Vogelaar of Endless webdesign.

Door Stoker Vogelaar per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Privacy
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden . Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Bekijk ook ons Privacybeleid

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie die deze website bevat (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, handelsnamen, logo’s) berusten bij Endless webdesign of zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Het is gebruikers van deze website op geen enkele wijze toegestaan om (al dan niet voor commerciële doeleinden) informatie op deze website te kopiëren, verzenden, verspreiden of te verwerken zonder schriftelijke toestemming van Stoker Vogelaar of Endless webdesign.

Verkoop

Stoker Vogelaar Noorderbaan 22 8256 PR Biddinghuizen +31 (0)321-331 044Contact